Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundusze

Wyróżnione

Cała Polska
Nabór całoroczny
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
test
Reklama
Reklama
Reklama

Termin ucieka

Śródmieście
Nabór do 28.04.2019
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 1 tys.
Prawa człowieka , Dobroczynność , Ochrona zdrowia
Zespół
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku.
Czerwionka-Leszczyny
Nabór do 29.04.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Ekologia i środowisko
Wydział Spraw Społecznych
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2019 roku. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2019 roku.
Czerwionka-Leszczyny
Nabór do 30.04.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 5 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Ekonomia, rynek pracy
Wydział Spraw Społecznych
Toruń
Nabór do 30.04.2019
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje od 200 tys.
Edukacja i wychowanie
Wydział Promocji i Turystyki
Reklama
Reklama
Reklama

Znalezione konkursy

Śródmieście
Nabór do 28.04.2019
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 1 tys.
Prawa człowieka , Dobroczynność , Ochrona zdrowia
Zespół
Cała Polska
Nabór całoroczny
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
test
Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych w 2019 roku projektów współfinansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew. Gmina Gniew, Referat Promocji i Informacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych w 2019 roku projektów współfinansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew.
Gniew
Nabór do 27.05.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 12 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 12 tys.
Rozwój III sektora
Referat Promocji i Informacji
Warszawa
Nabór do 03.06.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 160 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna , Działalność lokalna
Centrum Komunikacji Społecznej
otwarty konkurs ofert w zakresie finansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku w 2019 r. Urząd Miejski w Białymstoku, Centrum Aktywności Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert w zakresie finansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku w 2019 r..
Białystok
Nabór do 31.05.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 100 tys.
Prawa człowieka , Dobroczynność , Działalność międzynarodowa , Edukacja i wychowanie , UE , Ekologia i środowisko , Ekonomia, rynek pracy , Kultura i tradycja , Nauka i technika , Ochrona zdrowia , Bezpieczeństwo , Polityka społeczna , Działalność lokalna , Sport i czas wolny , Wolontariat , Rozwój III sektora
Centrum Aktywności Społecznej
Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2019 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych. Urząd Miejski w Słupsku, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2019 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych.
Słupsk
Nabór do 18.10.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 150 tys. do 1
Prawa człowieka , Dobroczynność , Działalność międzynarodowa , Edukacja i wychowanie , UE , Ekologia i środowisko , Ekonomia, rynek pracy , Kultura i tradycja , Nauka i technika , Ochrona zdrowia , Bezpieczeństwo , Polityka społeczna , Działalność lokalna , Sport i czas wolny , Wolontariat , Rozwój III sektora
Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Lublin
Nabór do 01.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 500 tys.
Polityka społeczna
Wydział Sportu i Turystyki
Kopia - Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie rozgrywkowym 2019/2020. Gmina Lublin, Wydział Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kopia - Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie rozgrywkowym 2019/2020..
Lublin
Nabór do 01.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 2,46 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Wydział Sportu i Turystyki
Lublin
Nabór do 01.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 415 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Wydział Sportu i Turystyki
Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie rozgrywkowym 2019/2020. Gmina Lublin, Wydział Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie rozgrywkowym 2019/2020..
Lublin
Nabór do 01.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 2,46 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Wydział Sportu i Turystyki
Lublin
Nabór do 01.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 870 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Wydział Sportu i Turystyki
Wykorzystanie obiektów sportowych MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych lub/i organizacji zawodów sportowych. Gmina Lublin, Wydział Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wykorzystanie obiektów sportowych MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o. w celu organizacji zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych lub/i organizacji zawodów sportowych..
Lublin
Nabór do 24.05.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 2,154 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2,154 mln
Polityka społeczna
Wydział Sportu i Turystyki
Lublin
Nabór do 24.05.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 180 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 180 tys.
Sport i czas wolny
Wydział Sportu i Turystyki
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2019 roku. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2019 roku.
Czerwionka-Leszczyny
Nabór do 30.04.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 5 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Ekonomia, rynek pracy
Wydział Spraw Społecznych
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
Czerwionka-Leszczyny
Nabór do 15.05.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Wydział Spraw Społecznych
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku.
Czerwionka-Leszczyny
Nabór do 29.04.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Ekologia i środowisko
Wydział Spraw Społecznych
Warszawa
Nabór do 06.05.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 2,35 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Nauka i technika
Biuro Edukacji
Warszawa
Nabór do 06.05.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 2,55 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Nauka i technika
Biuro Edukacji
Lublin
Nabór do 15.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 40% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prawa człowieka , Edukacja i wychowanie , Ekologia i środowisko , Ekonomia, rynek pracy , Kultura i tradycja , Polityka społeczna , Działalność lokalna , Sport i czas wolny , Rozwój III sektora
Biuro Partycypacji Społecznej
Lublin
Nabór do 17.06.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 40% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prawa człowieka , Edukacja i wychowanie , Ekologia i środowisko , Ekonomia, rynek pracy , Kultura i tradycja , Polityka społeczna , Działalność lokalna , Sport i czas wolny , Rozwój III sektora
Biuro Partycypacji Społecznej