Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundusze

Wyróżnione

Cała Polska
Nabór całoroczny
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
test
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Znalezione konkursy

Cała Polska
Nabór całoroczny
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
test
Śródmieście
Nabór do 19.02.2021
Łączny budżet 9 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Ekologia i środowisko , Nauka i technika , Polityka społeczna
Zespół
Śródmieście
Nabór do 19.02.2021
Łączny budżet 9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Ekologia i środowisko , Nauka i technika , Polityka społeczna
Zespół
Śródmieście
Nabór do 05.03.2021
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Zespół
Śródmieście
Nabór do 05.03.2021
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
Zespół
Słupsk
Nabór do 22.12.2019
Łączny budżet 20 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. do 200
Polityka społeczna
Wydział Sportu
Słupsk
Nabór do 22.12.2019
Łączny budżet 20 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 200 do 50 tys.
Aktywność obywatelska , Polityka społeczna
Wydział Sportu
Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2019 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych. Urząd Miejski w Słupsku, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2019 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych.
Słupsk
Nabór do 18.10.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 150 tys. do 1
Prawa człowieka , Dobroczynność , Działalność międzynarodowa , Edukacja i wychowanie , UE , Ekologia i środowisko , Ekonomia, rynek pracy , Kultura i tradycja , Nauka i technika , Ochrona zdrowia , Bezpieczeństwo , Polityka społeczna , Działalność lokalna , Sport i czas wolny , Wolontariat , Rozwój III sektora
Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Wydział Kultury, Sportu, Promocji Regionu i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.
starogardzki
Nabór do 30.08.2019
Powiatowy
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2,5 tys.
Prawa człowieka , Dobroczynność , Działalność międzynarodowa , Edukacja i wychowanie , UE , Ekologia i środowisko , Ekonomia, rynek pracy , Kultura i tradycja , Nauka i technika , Ochrona zdrowia , Bezpieczeństwo , Polityka społeczna , Działalność lokalna , Sport i czas wolny , Wolontariat , Rozwój III sektora
Wydział Kultury, Sportu, Promocji Regionu i Polityki Społecznej
Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci, mężczyzn z powiatu słupskiego, dotkniętych przemocą oraz wsparcie ofiar przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci, mężczyzn z powiatu słupskiego, dotkniętych przemocą oraz wsparcie ofiar przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
słupski
Nabór do 15.10.2019
Powiatowy
Łączny budżet 12,3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Wydział Polityki Społecznej
słupski
Nabór do 30.09.2019
Powiatowy
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Ekologia i środowisko , Kultura i tradycja , Ochrona zdrowia , Bezpieczeństwo , Polityka społeczna , Sport i czas wolny
Wydział Polityki Społecznej
Zadanie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych: Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu gminy, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gmina Kisielice, Referat Organizacyjny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zadanie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych: Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych samorządu gminy, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..
Kisielice
Nabór do 30.09.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 2 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 2 tys.
Rozwój III sektora
Referat Organizacyjny
Kujawsko-pomorskie
Nabór do 27.09.2019
Marszałkowski
Łączny budżet 46,828 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2 tys. do 15 tys.
Rozwój III sektora , Finansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kujawsko-pomorskie
Nabór do 27.09.2019
Marszałkowski
Łączny budżet 46,828 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 15 tys. do 2 tys.
Rozwój III sektora
Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia - Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) - ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE (IV TURA). Urząd Miasta Torunia, Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) - ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE (IV TURA).
Toruń
Nabór do 30.09.2019
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rozwój III sektora
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) - ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE (IV TURA). Urząd Miasta Torunia, Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) - ŹRÓDŁA ZAGRANICZNE (IV TURA).
Toruń
Nabór do 30.09.2019
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rozwój III sektora
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) - ŹRÓDŁA KRAJOWE (IV TURA). Urząd Miasta Torunia, Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) - ŹRÓDŁA KRAJOWE (IV TURA).
Toruń
Nabór do 30.09.2019
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rozwój III sektora
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
Słupsk
Nabór do 14.12.2019
Łączny budżet 45 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Wydział Sportu
Słupsk
Nabór do 14.12.2019
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Wydział Sportu
Słupsk
Nabór do 21.12.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 70 tys.
Bezpieczeństwo , Rozwój III sektora
Departament Moniki