Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundusze

Reklama
Reklama
Reklama

Termin ucieka

ORGANIZACJA WYDARZENIA EDUKACYJNEGO Z ZAKRESU HISTORII I RATOWANIA DZIEDZICTWA ZABYTKÓW KOMUNIKACJI ORAZ CZĘŚCIOWA ODBUDOWA WAGONU TYPU MAXIMUM Z 1901 R. Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Partycypacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: ORGANIZACJA WYDARZENIA EDUKACYJNEGO Z ZAKRESU HISTORII I RATOWANIA DZIEDZICTWA ZABYTKÓW KOMUNIKACJI ORAZ CZĘŚCIOWA ODBUDOWA WAGONU TYPU MAXIMUM Z 1901 R..
Wrocław
Nabór do 18.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 400 tys.
Kultura i tradycja
Otwarty konkurs ofert nr 5 na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Miasto Bydgoszcz, Wydział Edukacji i Sportu/Referat Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 5 na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego..
Bydgoszcz
Nabór do 18.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 100 tys.
Sport i czas wolny
Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. Gmina Miejska Starogard Gdański, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży (PPdsOPDiM) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r..
Starogard gdański
Nabór do 18.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 42 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje od 42 tys. do 1 tys.
Rozwój III sektora
Otwarty konkurs ofert na nr 38/2019 na zadanie: Wspieranie i inkubacja organizacji pozarządowych i lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na nr 38/2019 na zadanie: Wspieranie i inkubacja organizacji pozarządowych i lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu..
Poznań
Nabór do 18.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Rozwój III sektora
Konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2019 r. zadania publicznego polegającego na opracowaniu i prowadzeniu kompleksowej edukacji młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Słupska w zakresie edukacji zdrowotnej na temat prokreacji i kwestii związanych z rolą płci, równouprawnieniem w związkach, zapobieganiem, a także niwelowaniem wszechobecnego i dotkliwego problemu przemocy seksualnej. Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2019 r. zadania publicznego polegającego na opracowaniu i prowadzeniu kompleksowej edukacji młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Słupska w zakresie edukacji zdrowotnej na temat prokreacji i kwestii związanych z rolą płci, równouprawnieniem w związkach, zapobieganiem, a także niwelowaniem wszechobecnego i dotkliwego problemu przemocy seksualnej..
Słupsk
Nabór do 18.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 70 tys. do 1
Prawa człowieka , Dobroczynność , Działalność międzynarodowa , Edukacja i wychowanie , UE , Ekologia i środowisko , Ekonomia, rynek pracy , Kultura i tradycja , Nauka i technika , Ochrona zdrowia , Bezpieczeństwo , Polityka społeczna , Działalność lokalna , Sport i czas wolny , Wolontariat , Rozwój III sektora
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2019 roku. Urząd Miejski w Łomży, Centrum Współdziałania Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2019 roku.
Łomża
Nabór do 18.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wolontariat , Rozwój III sektora
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku w zakresie wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz naboru kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Współpracy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 roku w zakresie wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz naboru kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie..
Zachodniopomorskie
Nabór do 18.02.2019
Marszałkowski
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 20 tys.
Kultura i tradycja
Organizacja szkoleń dla uczniów IV, VI i VIII klas szkół podstawowych oraz II klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - 2019 r. Gmina Olsztyn, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja szkoleń dla uczniów IV, VI i VIII klas szkół podstawowych oraz II klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - 2019 r..
Olsztyn
Nabór do 18.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 40 tys.
Nauka i technika , Bezpieczeństwo
Program MISTRZ JUNIOR- realizacja szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych juniorów w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich. Gmina Lublin, Wydział Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Program MISTRZ JUNIOR- realizacja szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych juniorów w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich.
Lublin
Nabór do 19.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 15 tys.
Sport i czas wolny
Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych w wieku poprodukcyjnym w okresie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych w wieku poprodukcyjnym w okresie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.12.2019 r..
Białystok
Nabór do 19.02.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Reklama
Reklama
Reklama

Ostatnio dodane

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn." Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów" w 2019r. Gmina Olsztyn, Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn." Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów" w 2019r..
Olsztyn
Nabór do 11.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 70 tys.
Polityka społeczna
Olsztyn
Nabór do 11.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 60 tys.
Ochrona zdrowia , Polityka społeczna
Warszawa
Nabór do 12.03.2019
Dzielnicowy Miejsko-gminny
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Warszawa
Nabór do 12.03.2019
Dzielnicowy Miejsko-gminny
Łączny budżet 220 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Warszawa
Nabór do 12.03.2019
Dzielnicowy Miejsko-gminny
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Warszawa
Nabór do 12.03.2019
Dzielnicowy Miejsko-gminny
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Gorzów wielkopolski
Nabór do 08.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 153 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia, pn. „Projekty niskobudżetowe”. Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Kultury, Promocji i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia, pn. „Projekty niskobudżetowe”..
Białystok
Nabór do 13.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 15 tys. do 1
Kultura i tradycja
Warszawa
Nabór do 25.03.2019
Dzielnicowy Miejsko-gminny
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Asystent osoby z niepełnosprawnością II połowa 2019. Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Asystent osoby z niepełnosprawnością II połowa 2019.
Poznań
Nabór do 11.03.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 150 tys. do 20 tys.
Polityka społeczna