Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundusze

Wyróżnione

Cała Polska
Nabór całoroczny
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
test
Reklama
Reklama
Reklama

Termin ucieka

Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie rozgrywkowym 2019/2020. Gmina Lublin, Wydział Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie rozgrywkowym 2019/2020..
Lublin
Nabór do 01.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 2,46 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Wydział Sportu i Turystyki
Lublin
Nabór do 01.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 870 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Wydział Sportu i Turystyki
Lublin
Nabór do 01.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 500 tys.
Sport i czas wolny
Wydział Sportu i Turystyki
Lublin
Nabór do 01.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 415 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Wydział Sportu i Turystyki
Kopia - Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie rozgrywkowym 2019/2020. Gmina Lublin, Wydział Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kopia - Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie rozgrywkowym 2019/2020..
Lublin
Nabór do 01.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 2,46 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Wydział Sportu i Turystyki
Reklama
Reklama
Reklama

Znalezione konkursy

Śródmieście
Nabór do 28.07.2019
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 1 tys.
Dobroczynność , Ochrona zdrowia , Polityka społeczna
Zespół
Śródmieście
Nabór do 28.07.2019
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 1 tys.
Dobroczynność , Ochrona zdrowia , Polityka społeczna
Zespół
Cała Polska
Nabór całoroczny
Dzielnicowy
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
test
Śródmieście
Nabór do 19.02.2021
Łączny budżet 9 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Ekologia i środowisko , Nauka i technika , Polityka społeczna
Zespół
Śródmieście
Nabór do 19.02.2021
Łączny budżet 9 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Ekologia i środowisko , Nauka i technika , Polityka społeczna
Zespół
Śródmieście
Nabór do 05.03.2021
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Zespół
Śródmieście
Nabór do 05.03.2021
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Zespół
Słupsk
Nabór do 22.12.2019
Łączny budżet 20 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. do 200
Polityka społeczna
Wydział Sportu
Słupsk
Nabór do 22.12.2019
Łączny budżet 20 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. do 200
Polityka społeczna
Wydział Sportu
Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2019 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych. Urząd Miejski w Słupsku, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2019 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych.
Słupsk
Nabór do 18.10.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 150 tys. do 1
Prawa człowieka , Dobroczynność , Działalność międzynarodowa , Edukacja i wychowanie , UE , Ekologia i środowisko , Ekonomia, rynek pracy , Kultura i tradycja , Nauka i technika , Ochrona zdrowia , Bezpieczeństwo , Polityka społeczna , Działalność lokalna , Sport i czas wolny , Wolontariat , Rozwój III sektora
Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Lublin
Nabór do 01.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 500 tys.
Sport i czas wolny
Wydział Sportu i Turystyki
Kopia - Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie rozgrywkowym 2019/2020. Gmina Lublin, Wydział Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kopia - Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie rozgrywkowym 2019/2020..
Lublin
Nabór do 01.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 2,46 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Wydział Sportu i Turystyki
Lublin
Nabór do 01.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 415 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Wydział Sportu i Turystyki
Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie rozgrywkowym 2019/2020. Gmina Lublin, Wydział Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie rozgrywkowym 2019/2020..
Lublin
Nabór do 01.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 2,46 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Wydział Sportu i Turystyki
Lublin
Nabór do 01.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 870 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Sport i czas wolny
Wydział Sportu i Turystyki
Lublin
Nabór do 15.07.2019
Miejsko-gminny
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 40% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prawa człowieka , Edukacja i wychowanie , Ekologia i środowisko , Ekonomia, rynek pracy , Kultura i tradycja , Polityka społeczna , Działalność lokalna , Sport i czas wolny , Rozwój III sektora
Biuro Partycypacji Społecznej
Śródmieście
Nabór do 26.07.2019
Łączny budżet 564,545 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 254
Polityka społeczna
Zespół
Śródmieście
Nabór do 26.07.2019
Łączny budżet 564,545 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 254
Polityka społeczna
Zespół
Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Wydział Kultury, Sportu, Promocji Regionu i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.
starogardzki
Nabór do 30.08.2019
Powiatowy
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2,5 tys.
Prawa człowieka , Dobroczynność , Działalność międzynarodowa , Edukacja i wychowanie , UE , Ekologia i środowisko , Ekonomia, rynek pracy , Kultura i tradycja , Nauka i technika , Ochrona zdrowia , Bezpieczeństwo , Polityka społeczna , Działalność lokalna , Sport i czas wolny , Wolontariat , Rozwój III sektora
Wydział Kultury, Sportu, Promocji Regionu i Polityki Społecznej
Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci, mężczyzn z powiatu słupskiego, dotkniętych przemocą oraz wsparcie ofiar przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci, mężczyzn z powiatu słupskiego, dotkniętych przemocą oraz wsparcie ofiar przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
słupski
Nabór do 15.10.2019
Powiatowy
Łączny budżet 12,3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Polityka społeczna
Wydział Polityki Społecznej