Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans...

Reklama
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Nabór od 01.06.2021 do 23.06.2021 12:00
Wydział ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób..

ZARZĄD POWIATU W BEŁCHATOWIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE

POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020) oraz projekt budżetu Powiatu Bełchatowskiego na rok 2021.

I. Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków

1. Zadanie pod nazwą: Organizowanie imprez dla dzieci pochodzących z rodzin zastępczych, niewydolnych opiekuńczo i wychowawczo oraz dla dzieci z niepełnosprawnością.

Celem zadania jest: wsparcie i integracja rodzin zastępczych, rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Bełchatowskiego.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 27 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

2. Zadanie pod nazwą: Aktywizacja osób starszych, w tym działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej.

Celem zadania jest: poprawa jakości i poziomu życia osób starszych z terenu Powiatu Bełchatowskiego dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną, uruchomienie potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego społeczności seniorów i ich aktywizację dzięki relacjom z innymi ludźmi i zaangażowanie w procesy społeczne.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 27 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama