Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 01.06.2021 do 23.06.2021 12:00
Wydział Spraw Obywatelskich
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Spraw Obywatelskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ochrona i promocja zdrowia.

 

ZARZĄD POWIATU W BEŁCHATOWIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE

OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1570 oraz z 2019 r. poz.2020) oraz projekt budżetu Powiatu Bełchatowskiego na rok 2021.

I. Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków

1. Zadanie pod nazwą: Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych, w tym chorych onkologicznie.

Celem zadania jest: Zapobieganie ograniczeniu sprawności psychofizycznej, wspomaganie przywracania pełnej aktywności życiowej, jak również przeciwdziałanie nieprawidłowym relacjom społecznym poprzez zwiększanie akceptacji, integracji i adaptacji osób niepełnosprawnych, w tym leczonych z powodu nowotworów.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 27 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

2. Zadanie pod nazwą: Promocja zdrowia psychicznego oraz zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Celem zadania jest: Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego lub rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 27 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama