Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa nabór wniosków w programie „Działaj Lokalnie”

Reklama
Nabór od 17.05.2021 do 30.06.2021 23:59
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Łączny budżet 3,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 6 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
W całej Polsce ruszyły nabory wniosków w konkursach grantowych 2021, prowadzonych przez Ośrodki Działaj Lokalnie. Grupy nieformalne, instytucje gminne, organizacje pozarządowe mogą otrzymać do 6 000 zł na działania na rzecz dobra wspólnego. Tegoroczna pula na granty to 3.5 miliona złotych pochodzących ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zajęcia z robotyki, gry miejskie, nowy plac zabaw, warsztaty zero waste i gotowania, nauka przerabiania starych mebli, kino plenerowe, zajęcia dla osób niepełnosprawnych, zajęcia sportowe dla seniorów i tysiące innych pomysłów mają szanse na realizację dzięki programowi „Działaj Lokalnie”.

W programie „Działaj Lokalnie” dofinansowanie otrzymują projekty, które przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu, są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, promują lokalne tradycje, historię czy atrakcje turystyczne, wprowadzają nowoczesne rozwiązania w życie społeczności, pomagają rozwijać kompetencje mieszkańców i zwiększyć ich szanse na edukację i rozwój, odmieniają lokalne otoczenie i uatrakcyjniają gminę.

Kto może składać wniosek?

O grant na lokalne działania mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości liczących do mniej więcej 20 tysięcy mieszkańców. Muszą być one realizowane w gminie będącej w zasięgu Ośrodka Działaj Lokalnie. Można to sprawdzić na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce „Zasięg programu”.

Jak mówi Paweł Zań, koordynator programu: "Ważne w Działaj Lokalnie jest to, aby projekt wspólnie realizowali mieszkańcy i instytucje lokalne, włączali się wolontariusze, samorządy lokalne, przedsiębiorcy i media. Zasady udziału w programie są tak opracowane, aby były przyjazne dla mniej doświadczonych organizacji i grup obywatelskich".

Na co można uzyskać dotację?

W ramach każdego z konkursów ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych, w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

W 2021 roku szczególnie warto realizować projekty przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii oraz eko-inicjatywy.

Oprócz tego projekty mogą dotyczyć takich tematów, jak m.in.: pomoc społeczna, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Może to tez być ochrona dziedzictwa przyrodniczego, porządek i bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Decyzje o tym, czy projekt otrzyma dofinansowanie, zapadają na poziomie lokalnym. Każdy Ośrodek Działaj Lokalnie powołuje komisję grantową, w której biorą udział niezależni eksperci i darczyńcy.

Kiedy i jak wypełnić wniosek?

Termin składania wniosków to maj i czerwiec – zależnie od konkursów ogłoszonych przez poszczególne ODL. Lista wszystkich terminów dostępna jest na stronie Działaj Lokalnie: http://dzialajlokalnie.pl/nabory-w-lokalnym-konkursie-grantowym-dzialaj-lokalnie-2021/

"Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem naboru wniosków wybranego Ośrodka Działaj Lokalnie. Znajduje się on na stronie każdej z naszych organizacji. Wnioski można składać tylko i wyłącznie poprzez generator, dostępny pod adresem www.system.dzialajlokalnie.pl"– dodaje Paweł Zań.

Program „Działaj Lokalnie”

„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią 78 Ośrodków Działaj Lokalnie. Celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, ważne dla mieszkańców, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Przez 21 lat, wsparcie otrzymało ponad 12 tysięcy lokalnych projektów. W ich realizację zaangażowano ponad 4 miliony uczestników, w tym około 230 tysięcy wolontariuszy.

Ośrodki Działaj Lokalnie to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje program „Działaj Lokalnie”.

Więcej o Programie i szczegółowe odpowiedzi na pytania na http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/

Źródło: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Reklama