Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Kopia - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Reklama
Nabór od 01.06.2021 do 22.06.2021 14:00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział Edukacji Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kopia - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO .

ZARZĄD POWIATU W BEŁCHATOWIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 i poz. 1570) oraz projekt budżetu Powiatu Bełchatowskiego na rok 2021.

I. Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków.
 

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 14 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

1. Zadanie pod nazwą: Organizowanie działań z zakresu kultury i sztuki, na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 4.000,00 zł

 

2. Zadanie pod nazwą: Organizacja festynów i pikników dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł

 

3. Zadanie pod nazwą: Organizacja festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów, koncertów oraz innych wydarzeń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 11.000,00 zł

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama